Usluge

Krunsko bušenje

Bušenje je čisto, s minimalnim prašenjem tako da je nakon rada ostavljeno čisto radno mjesto.


Krunsko bušenje

Upotrebom ovog specijalnog alata pri bušenju rupe za kuhinjsku napu i odzračnike ne oštećuje se fasada.


Dijamantno rezanje

Rezanje betonskog bloka sa pilom opremljenom dijamantnim diskom promjera 600-1200 mm.


Dijamantno rezanje

Prikaz izrezanog betonskog bloka. Za izrezivanje ovakvog bloka teškog 1500 kg potrebno je oko 2 sata.Kontakt

Hilko d.o.o.
Dr. Ante Starčevića 37
40000 Čakovec

Tel.: 040/395-636
Faks: 040/396-155
www.hilko.hr
hilko@hilko.hr